Kompassets penna

Ville jeg ha flyttet hvis jeg hadde visst at det ikke ville vare mer enn 3,5 år? Jeg er usikker på hvorfor det ble som det ble, og hva nå? Jeg lurer på hva som var ’poenget’? Jeg leter etter noe som jeg kan ’vise fram’, som gjør det verdt det; som vil kunne gi det mening. Kanskje er det veien som er viktigere enn målet. Kanskje er det fordi målet ennå ikke er spesifisert at veien er såpass utydelig og stadig i forandring? Kan man forvente seg noe annet enn en ukonvensjonell sti hvis løypa ennå ikke er markert på kartet? …

Ville jag ha flyttad hit om jag hade visst att det inte ville vara längre än 3,5 år?

Jag är osäker på varför det blev som det blev – och vad händer nu? Jag undrar på vad som var ‘poängen’? Jag söker efter något jag kan visa fram. Något som gör det ‘värd det’; som vill kunna ge min tid här mening.

Kanske är det vägen som är viktigare än målet? Kanske är det at eftersom målet inte er specificerad at vägen har blivit så otydlig och i ständig förändring? Kan en förvänta sig något annat än en okonventionell gångstig om spåret inte är markerad på kartan? …     

Jeg leter kompassets penn. Selv er jeg et kart, et oversiktsbilde av fjell og daler, høyder og kløfter, løfter og skuffelser. Jeg er på jakt etter blekkets mørke strek. En berøring som klargjør fremtidens usikre steg. Som binder min tilhørighet til neste fottrinn når jeg aller helst vil flykte og fly. Som letter mine tanker ifra mulighetenes uendelige avgrunn. Som signerer min ferd (og gjør den trygg).

Jag letar efter kompassets penna. Själv är jag en karta, et översiktsfoto av berg och dalar, höjder och klyftor, löften och besvikelser. Jag letar efter bläckets mörka pennslag. En beröring som tydliggör framtidens osäkra skritt. Som binder min tillhörighet till nästa fotsteg när jag allra mest vill flykta och flyga. Som underlättar mina tankar ifrån möjligheternas oändliga avgrund. Som signerar på min resa och gör den trygg.       

Jeg leter etter kompassets penn.

Jag letar efter kompassets penna. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s